Bài 7: Biết chu vi Tìm chiều dài và rộng - Tính diện tích? (06) (Toán lớp 4) - Đã xem: 14902

Biết chu vi hình chữ nhật, có thể tìm ra tổng chiều dài và chiều rộng không? Nếu có thêm tỉ số giữa chiều rộng và chiều dài, bài toán là dạng toán tìm 2 số khi biết tổng và tỉ.  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học