Bài 6: Biết chu vi, Tìm chiều dài hoặc chiều rộng - Tính diện tích? (05) (Toán lớp 4) - Đã xem: 23524

Dạng toán chỉ cho chu vi hình chữ nhật, biết được chiều rộng kém chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật. Làm sao tìm được chiều dài, chiều rộng? Đây có phải là dạng toán tìm 2 số khi biết tổng và hiệu? Mời xem video bài giảng.  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học