Video 7: Toán Lớp 5: Hiểu rõ Hỗn Số là gì? Hỗn số được hình thành như thế nào? - Đã xem: 122

Hỗn số thực chất là cách viết khác đi của các phân số lớn hơn 1. Một phân số lớn hơn 1 có thể viết thành 2 phần: Phần nguyên và phần phân số.


 Từ khóa: có thể, phân số, số thực

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học