Video 8: Toán lớp 5: Chuyển đổi Phân Số thành Hỗn Số - Đã xem: 201

Muốn chuyển đổi một phân số thành hỗn số, ta lấy Tử Số CHIA Mẫu Số. Thương Số là phần nguyên của Hỗn Số. Phần dư của phép chia làm Tử Số của phần phân số. Mẫu số của phần phân số là mẫu số của phân số ban đầu.

Mời các em xem video hướng dẫn: 

 

Mời xem thêm: 

Toán lớp 5: Hai cách chuyển đổi HỖN SỐ thành PHÂN SỐ

video9

 

 
  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học