Bài 36: Các hàm thống kê, tổng hợp Dsum, Dmax, Dmin, Dcount... - Đã xem: 496

Công việc văn phòng rất cần thống kê, tổng hợp dữ liệu. Để thực hiện tốt những công việc trên, excel dùng các hàm Dsum, Dmax, Dmin, Dcount, Daverage. Mục đích và cách sử dụng các loại hàm như thế nào? Mời xem cách giải thích bằng bài toán cụ thể sau đây:  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học