Bài 28: Bài tập ứng dụng các hàm tìm kiếm VLOOKUP, HLOOKUP - Phần 1. - Đã xem: 442

Hàm dò tiềm VLOOKUP và HVLOOKUP có công dụng tuyệt vời, được sử dụng nhiều trong nhiều thực tế, cách sử dụng 2 loại hàm này tương đối khó, để hiểu rõ, hiểu thêm nhiều dạng tìm kiếm khác nhau. Mời xem bài tập rất hay.  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học