Bài 1: Đề-ca-mét. Héc-tô-mét. Đổi các đơn vị đo chiều dài (Toán lớp 3)

Hệ thống các đơn vị đo chiều dài gồm km, hm, dam, m, dm, cm, mm. Mỗi đơn vị này hơn hoặc kém nhau 10 lần. Với phương pháp nhân 10 việc chuyển đổi các đơn vị rất dễ, phương pháp này thực hiện như thế nào? Mời xem video bài giảng.

Bài 1: Đề-ca-mét. Héc-tô-mét. Đổi các đơn vị đo chiều dài (Toán lớp 3)
 
Chương trình học