Video 1: Bài giảng phép toán Cộng trong phạm vi 100

Khi thực hiện phép tính có 2 chữ số trở lên, để dễ hơn cho việc thực hiện phép cộng chúng ta viết lại các số theo hàng dọc để tính (còn gọi là đặt tính rồi tính). Cách thực hiện như thế nào? bao gồm mấy bước và thứ tự cộng việc theo cách nào. Mời các em xem bài giảng hướng dẫn rất rõ ràng và cụ thể trong video sau đây:

xoai
 

Video 2: Bài giảng phép toán Cộng trong phạm vi 100 (tiếp theo)

Đặt tính rồi tính với các bài toán có 2 chữ số trở lên. Ở chương trình toán lớp 1 khá đơn giản vì chưa công có nhớ. Tuy nhiên các em nên học và hiểu thật kỹ từng bước thực hiện bài toán. Nếu làm tốt ở lớp 1 sẽ dễ dàng khi thực hiện các bài toán phức tạp hơn.
Mời các em xem bài giảng hướng dẫn rất rõ ràng và cụ thể trong video sau đây:

xoai
 

Bài 1: Cách thực hiện phép cộng, trừ trong phạm vi 100 (Toán lớp 1)

Trang này gồm các bài toán cộng, trừ trong phạm vi 100 của chương trình Toán lớp 1.
Các em đọc kỹ các bài toán. Sau đó, dùng chuột kéo các số màu xanh, ở dưới để điền kết quả.

T hanh01
 

Bài 2: Thực hành cộng, trừ trong phạm vi 100 (Toán lớp 1)

Mời các em tiếp tục thực hành các bài toán cộng, trừ trong phạm vi 100 của chương trình toán lớp 1.
Trang bài tập này gồm 12 bài toán. Mỗi bài toán, các em dùng chuột kéo các số màu xanh, bên dưới để điền kết quả.

T hanh02
 

Bài 3: Luyện phép cộng, trừ trong phạm vi 100 (Toán lớp 1)

Trang này gồm 12 bài toán cộng, trừ trong phạm vi 100 của chương trình Toán lớp 1.
Các em đọc kỹ các bài toán. Sau đó, dùng chuột kéo các số màu xanh, ở dưới để điền kết quả.

T hanh03
 
Chương trình học