Bài 6: Luyện giỏi phép cộng, trừ trong phạm vi 3 (Toán lớp 1)

Mời các em tiếp tục thực hành các bài tập phép cộng, trừ trong phạm vi 3. Để thực hiện, các em chỉ cần đọc, xem, tính toán kết quả bài toán và kéo các con số điền vào vị trí cần thiết. Nếu sai, các em có thể thực hiện lại nhiều lần đến khi có kết quả đúng.

Cong den3 06
 

Bài 7: Luyện giỏi phép cộng, trừ trong phạm vi 3 (Toán lớp 1)

Mời các em tiếp tục thực hành các bài tập phép cộng, trừ trong phạm vi 3. Để thực hiện, các em chỉ cần đọc, xem, tính toán kết quả bài toán và kéo các con số điền vào vị trí cần thiết.
Nếu sai, các em có thể thực hiện lại nhiều lần đến khi có kết quả đúng.

Cong den3 07
 

Bài 8: Toán nâng cao -Cộng, trừ trong phạm vi 3 (Toán lớp 1)

? + 0 + 1 = 3
Mời các em tiếp tục thực hành các bài tập phép cộng, trừ trong phạm vi 3.
Nếu sai, các em có thể thực hiện lại nhiều lần đến khi có kết quả đúng.

Cong den3 08
 
Chương trình học