Video 02: Bài giảng phép cộng có nhớ phạm vi 100 (Toán lớp 2) - Đã xem: 2292

Mời các em tiếp tục xem Video hướng dẫn thực hiện phép tính Cộng Có Nhớ trong phạm vi 100 trước khi chúng ta bắt đầu với các trang thực hành về dạng toán này.
Việc thực hiện phép cộng có nhớ cũng giống với cộng không nhớ. Tức là chúng ta cũng thực hiện từ PHẢI qua TRÁI. Nếu kết quả hàng đơn vị lớn hơn 10, ta chuyển 1 chục (10) sang hàng chục và Nhớ 1 vào hàng chục...  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học