Video 01: Bài giảng phép cộng có nhớ phạm vi 100 (Toán lớp 2) - Đã xem: 5078

Video này hướng dẫn các em thực hiện phép tính Cộng Có Nhớ trong phạm vi 100.
Việc thực hiện phép cộng có nhớ cũng giống với cộng không nhớ. Tức là chúng ta cũng thực hiện từ PHẢI qua TRÁI. Nếu kết quả hàng đơn vị lớn hơn 10, ta chuyển 1 chục (10) sang hàng chục và Nhớ 1 vào hàng chục...  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học