Bài 5: Thực hành thành thạo cộng có nhớ phạm vi 100 (Toán lớp 2) - Đã xem: 1581

Tiếp tục thực hành. Tiếp tục luyện tập!
Càng làm thật nhiều bài toán dạng Cộng cơ nhớ trong phạm vi 100, các em sẽ dễ dàng thành thạo với các bài toán dạng này.  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học