Bài 1: Xác định vị trí: Bên trái, bên phải, ở giữa (Lớp lá)

Trang bài tập này giúp các em xác định vị trí bên trái, bên phải, ở giữa của một vật so với các vật khác. Click vào hình cái loa để nghe đọc câu hỏi.

01
 

Bài 2: Xác định vị trí: Bên trái, bên phải, ở giữa (Lớp lá)

Trang này giúp các em xác định vị trí bên trái, bên phải, ở giữa của một vật so với các vật khác. Click vào hình cái loa để nghe đọc câu hỏi.

02
 

Bài 3: Xác định vị trí: Bên trái, bên phải, ở giữa

Mời các em tiếp tục luyện tập xác định vị trí bên trái, bên phải, ở giữa của một vật so với các vật khác. Click vào hình cái loa để nghe đọc câu hỏi.

03
 

Bài 4: Xác định vị trí: Bên trái, bên phải (Dạng 1)

Trang này luyện tập cho bé xác định vị trí BÊN TRÁI – BÊN PHẢI của 1 vật thể so với 1 vật thể khác. Không giới hạn số lần luyện tập. Mỗi lần, chương trình tự động phát sinh 2 hình ảnh. Nhìn vào các hình ảnh vừa phát sinh, bé xác định vị trí BÊN TRÁI – BÊN PHẢI theo yêu cầu của đề bài. Nếu chọn đúng, chương trình sẽ tự động phát sinh hình mới.

Bài 4: Xác định vị trí: Bên trái, bên phải (Dạng 1)
 

Bài 5: Xác định vị trí: Bên trái, bên phải (Dạng 2)

Trang này luyện tập cho bé xác định vị trí BÊN TRÁI – BÊN PHẢI của 1 vật thể so với 1 vật thể khác. Không giới hạn số lần luyện tập. Mỗi lần, chương trình tự động phát sinh 3 hình ảnh. Nhìn vào các hình ảnh vừa phát sinh, bé xác định vị trí BÊN TRÁI – BÊN PHẢI theo yêu cầu của đề bài. Nếu chọn đúng, chương trình sẽ tự động phát sinh hình mới.

Bài 5: Xác định vị trí: Bên trái, bên phải (Dạng 2)
 
Chương trình học