xoai00

Toán lớp 1: Luyện giỏi dạng toán: Đúng ghi Đ, sai ghi S

 07:33 05/01/2019

Trang này cũng gồm nhiều bài toán dạng ĐÚNG - SAI. Tuy nhiên mức độ khó hơn. Các em tính toán kết quả ở 2 phái dấu bằng (=) hoặc dấu lớn hơn, nhỏ hơn (>, <). Sau đó so sánh 2 kết quả với nhau và dùng chuột kéo chữ "Đ" vào vòng tròn của bài toán đúng và kéo chữ "S" vào vòng tròn bài toán sai.


Có thể bạn chưa xem