ps

Toán lớp 3: Tìm số chia, số bị chia – Dạng nâng cao

 18:30 02/07/2019

Số chia là gì? số bị chia là gì? thương là gì? mục đích video bài giảng hỗ trợ cho các em học sinh nắm rõ các thành phần trong phép chia, biết được mối liên hệ giữa các thành phần này. Hướng dẫn phương pháp tìm số chia x hoặc số bị chia x chưa biết.

Toán lớp 2: Giúp con học giỏi toán- Tìm số bị trừ.

Toán lớp 2: Giúp con học giỏi toán- Tìm số bị trừ.

 20:41 16/10/2018

Trong bài toán trừ, có 3 thành phần chính: Số bị trừ, số trừ, hiệu số.
Ví dụ: 34 – 12 = 22
34: Là số bị trừ (là giá trị bị lấy đi)
12 :Là số trừ (là giá trị cần lấy)
22 : Là hiệu số (phần còn lại sau khi lấy giá trị của số bị trừ)
Công thức:
Số bị trừ = Hiệu số + số trừ , hoặc Số bị trừ = Số trừ + hiệu số

4 biquyet

Toán lớp 3: 4 bước cần nhớ trong bài toán -Tìm số chia (Tìm X)

 19:28 04/10/2018

Bước 1: Chắc chắn con bạn đã học thuộc bảng cửu chương và làm thạo phép nhân.
Bước 2: Hiểu và nắm rõ các thành phần trong phép tính chia (Số bị chia, số chia, thương số)
Bước 3: Biết công thức tìm số chia khi có số bị chia và thương số.
Bước 4: Tính toán ra kết quả chính xác

toan

Toán lớp 2: Dạy con học tốt tại nhà -Tìm số bị trừ, số trừ, hiệu số

 19:32 19/09/2018

Khái niệm số bị trừ, số trừ, hiệu số đối với trẻ lớp hai rất mới mẻ, các thành phần này có mối liên hệ như thế nào? Cách tính mỗi thành phần được tính ra sao? Tất cả được trình bày rõ ràng trong video bên dưới:

Untitled 1

Toán lớp 2: Tìm số trừ, số bị trừ

 19:35 10/09/2018

Trong chương trình toán lớp 2, trong các phép trừ ngoài việc học sinh phải biết tính toán cho ra kết quả, thì các em cần nắm rõ các thành phần trong bài toán và tìm ra các thành phần đó rất quan trọng. Sau đây là cách thực hiện.


Có thể bạn chưa xem