Untitled 1

Toán lớp 4, lớp 5: Dạng toán hình chữ nhật từ căn bản đến nâng cao

 21:28 14/01/2019

Các bài toán về hình chữ nhật rất hay và đa dạng, ngoài việc hướng dẫn cách tính chu vi, và diện tích hình chữ nhật, các em còn nắm được tất cả cá dạng toán hay và khó về hình chữ nhật.

xoai3

Toán lớp 3: Ôn Thi Cuối Học Kỳ 1| Luyện tập giải các bộ đề thi học kỳ 1 toán lớp 3 (bộ đề 02)

 02:10 07/01/2019

Nhằm hệ thống và cũng cố lại tất cả các kiến thức đã học. Video này sẽ tiếp tục giải thêm một số đề thi mẫu để giúp các em nắm được phương pháp thi, củng cố lại kiến thức thật chắc chắn để làm bài thi tốt nhất. Mời các em xem video:

Untitled 1

Toán lớp 3: Phương pháp chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số

 17:00 06/01/2019

Gồm tất cả các Video bài giảng các phép chia trong chương trình toán lớp 3: Chia hết, chia có dư, chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số, chia số có 4 số cho số có 1 chữ số, chia số có 5 chữ số cho số có 1 chữ số….

xedapj

Toán lớp 5: Ôn Thi Cuối Học Kỳ 1 (bộ đề 02) | Bộ Đề toán lớp 5 Thi Học Kỳ 1

 05:55 02/01/2019

Video thứ 02 cũng sẽ tiếp tục ôn lại toàn bộ kiến thức qua bộ đề thi, gồm tất cả các kiến thức trong chương trình. Đây cũng là cách giúp các em hiểu được cách thức làm bài thi và củng cố lại tất cả các kiến thức đã học sâu hơn để chuẩn bị cho kỳ thi thật tốt

xoai2

Toán lớp 3: Đề thi cuối học kỳ 1| Ôn tập kiến thức toán lớp 3 để thi học kỳ 1 (đề 01)

 19:36 01/01/2019

Trong kỳ thi cuối học kỳ 1, hầu như các em phải thi toàn bộ tất cả các kiến thức đã học từ đầu năm đến cuối kỳ 1. Nhằm hệ thống và cũng cố lại tất cả các kiến thức đã học. Video bài giảng như một đề thi mẫu để giúp các em nắm được phương pháp thi, cũng cố lại kiến thức thật chắc chắn để làm bài thi hiệu quả nhất.


Có thể bạn chưa xem