Untitled 1

Toán lớp 4: Thủ thuật trong phép chia cho số có 2 chữ số

 19:56 10/07/2019

Trong phép chia cho số có 2 chữ số việc tính nhẩm khi lấy số bị chia, chia cho số chia được bao nhiêu lần là một là việc rất quan trọng, giúp các em xác định được thương một cách nhanh và chính xác, cơ sở cho việc tính toán này là phân tích số ra nhóm đơn vị, nhóm chục, nhóm trăm, nhóm ngàn…

ps

Toán lớp 3: Tìm số chia, số bị chia – Dạng nâng cao

 18:30 02/07/2019

Số chia là gì? số bị chia là gì? thương là gì? mục đích video bài giảng hỗ trợ cho các em học sinh nắm rõ các thành phần trong phép chia, biết được mối liên hệ giữa các thành phần này. Hướng dẫn phương pháp tìm số chia x hoặc số bị chia x chưa biết.

Untitled 2

Toán lớp 5: Học toán cùng con - Cách chuyển đổi PHÂN SỐ lớn hơn 1 thành HỖN SỐ

 09:10 11/06/2019

Để chuyển đổi một phân số lớn hơn 1 thành hỗn số, ta lấy tử số CHIA cho mẫu số:
- Thương số của phép chia là phần nguyên của hỗn số.
- Phần dư của phép chia là Tử Số của phần phân số trong hỗn số.
- Mẫu số của phần phân số trong hỗn số bằng mẫu số của phân số đã cho.
Ngoài ra, để chuyển đổi phân số thành hỗn số, chúng ta có thể thực hiện phép tính TRỪ như trong video hướng dẫn.

Untitled 1

Toán lớp 5: Video 6: Tính THỜI GIAN trong bài toán Thời Gian, Vận Tốc và Quãng Đường

 22:35 05/04/2019

Thời gian = Quãng đường / Vận tốc.
Trong một số bài toán, phép chia này có dư, không tròn. Một số em sẽ lúng túng không biết làm bằng cách nào.
Video sẽ hướng dẫn cách tìm thời gian trong những trường hợp trên.

vatoc

Toán lớp 5: Một số lưu ý khi giải bài toán tính thời gian

 19:02 30/03/2019

Ba yếu tố thời gian, vận tốc , quãng đường liên hệ nhau theo công thức :
V =s:t . Vậy cũng suy ra được cách tính thời gian là: t= s:v (t là thương, s là số bị chia, v là số chia)
Trong quá trình tính toán nếu s là số bị chia có dư, thì kết quả t là: phần nguyên là đơn vị lớn của thời gian, phần dư phép chia đổi ra đơn vị nhỏ hơn.
Ví dụ: phần nguyên là giờ, phân dư đổi ra phút, hoặc phần nguyên là phút, phần dư đổi ra giây.


Có thể bạn chưa xem