lop3

Toán lớp 3: Luyện tập nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số

 06:44 22/08/2018

Trang này giúp các em luyện tập Nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số trong chương trình Toán Lớp 3.
Trước khi học trang này, các em phải thành thạo các bảng nhân từ nhân 2 đến nhân 9 ở các bài học trước. Mỗi lần chương trình phát sinh 1 bài toán. Các em theo các bước hướng dẫn của chương trình, tính toán và điền kết quả của bài toán.


Có thể bạn chưa xem