xedapj

TOÁN LỚP 4: Giải bộ đề thi học kỳ 2 (cuối năm) - Bộ đề 02

 10:07 10/05/2018

Hướng dẫn cách giải bộ đề thi toán lớp 4 là nhằm hướng dẫn cho các em biết cách làm bài và trả lời câu hỏi trong bài thi. Mục đích giải bộ đề cũng là giúp các em cũng cố và ôn lại toàn bộ kiến thức kiến thức quan trọng trong chương trình toán lớp 4 (vì nội dung của đề thi cuối năm sẽ bao gồm các kiến thức từ đầu năm đến cuối năm). Mời các em xem cách giải bộ đề thứ 2


Có thể bạn chưa xem