xedapj

Toán lớp 3: Học Thành Thạo Cách chia số có 5 chữ số cho số có 1 chữ số

 07:06 10/07/2018

Chia một số cho số có 1 chữ số đều có chung qui tắc chia, các bước thực hiện ban đầu giống nhau, chỉ khác chia số có 5 chữ số cần nhiều bước thực hiện hơn. Bài hướng dẫn chi tiết, dễ hiểu, phương pháp thực hiện hay nhất! Mời bấm vào xem.


Có thể bạn chưa xem