Untitled 1

Toán lớp 4: Thủ thuật trong phép chia cho số có 2 chữ số

 19:56 10/07/2019

Trong phép chia cho số có 2 chữ số việc tính nhẩm khi lấy số bị chia, chia cho số chia được bao nhiêu lần là một là việc rất quan trọng, giúp các em xác định được thương một cách nhanh và chính xác, cơ sở cho việc tính toán này là phân tích số ra nhóm đơn vị, nhóm chục, nhóm trăm, nhóm ngàn…

Dạy toán lớp 5: Giải các bài toán thể tích hình chữ nhật & lập phương

Dạy toán lớp 5: Giải các bài toán thể tích hình chữ nhật & lập phương

 19:35 01/06/2019

Hướng dẫn giải bài toán về hình lập phương, có minh họa và giải thích rất chi tiết
Đề bài: Một khối hình lập phương có cạnh là 0,5 m, mỗi dm3 cân nặng 15kg. Hỏi khối kim loại đó nặng bao nhiêu tấn?

toan

Bổ trợ kiến thức quan trọng cho lớp 3, 4, 5- Tìm X

 20:02 31/12/2018

Kiến thức tìm x có thể học từ lớp 2 (tìm số bị trừ, số trừ, số hạng..). Và chủ đề tìm X thật sự được học kỷ ở lớp 3. Tuy nhiên học sinh lớp 4, lớp 5 vẫn có nhiều em còn lúng túng hoặc chưa thành thạo khi giải các bài toán về tìm X. Có bao nhiêu dạng bài toán tìm X mời các em theo dõi các video từ căn bản đến nâng cao:

ps

Toán lớp 5: Kiến thức cần thiết - Đơn Vị Đo Diện Tích

 18:22 15/12/2018

Đơn vị đo diện tích là gì? mỗi đơn vị liên tiếp hơn, kém nhau bao nhiêu? Để thực hiện việc chuyển đổi chúng ta cần tìm hiểu khái niệm diện tích của một hình là gì? và các đơn vị đo diện tích trong hệ thống là những đơn vị nào?

Học giỏi toán lớp 5: Các đơn vị đo diện tích (km², hm², dam², m², dm², cm², mm²)

Học giỏi toán lớp 5: Các đơn vị đo diện tích (km², hm², dam², m², dm², cm², mm²)

 19:30 18/11/2018

Hệ thống đơn vị đo diện tích gồm những đơn vị nào? Vì sao khi viết đơn vị đo diện tích có số mũ là 2 phía trên?
Mỗi đơn vị đo diện tích hơn kém nhau bao nhiêu lần? Trong thực tế người ta hay dùng ha hay hecta là đơn vị nào trong hệ thống đơn vị đo diện tích?
Video sau sẽ giải thích các thông tin trên:


Có thể bạn chưa xem