Toán lớp 2: Bí quyết dạy con làm phép trừ cực hay và dễ cha mẹ nên biết

Với các bé lớp 2 việc dạy trẻ thực hiện phép trừ là tương đối khó, nhất là với những con số từ 2 chữ số trở lên:
Ví dụ: 91- 49 = ? 85 – 38= ? ....
Đây là những bài toán được gọi là trừ có nhớ trong phạm vi 100, Và khi mượn và phải nhớ ở số khác, nên với trẻ rất dễ quên, dễ nhầm lẫn và thực sự khó khăn với một số trẻ.
Sau đây là một bí quyết thực hiện phép trừ có nhớ, nhưng không nhớ, rất đơn giản, dễ thực hiện và ít nhẫm lẫn.

Toán lớp 2: Bí quyết dạy con làm phép trừ cực hay và dễ cha mẹ nên biết
 

Toán lớp 2: Giúp con học giỏi toán- Tìm số bị trừ.

Trong bài toán trừ, có 3 thành phần chính: Số bị trừ, số trừ, hiệu số.
Ví dụ: 34 – 12 = 22
34: Là số bị trừ (là giá trị bị lấy đi)
12 :Là số trừ (là giá trị cần lấy)
22 : Là hiệu số (phần còn lại sau khi lấy giá trị của số bị trừ)
Công thức:
Số bị trừ = Hiệu số + số trừ , hoặc Số bị trừ = Số trừ + hiệu số

Toán lớp 2: Giúp con học giỏi toán- Tìm số bị trừ.
 

Toán lớp 4: 100 bài toán điển hình

Gồm nhiều video tiêu biểu, tập trung về một nhóm dạng toán như: Tìm 2 số khi biết tổng tỉ, tìm 2 số khi biết hiệu tỉ, tìm 2 số khi biết tổng hiệu, trung bình cộng, các dạng toán tính tuổi, dạng về hình chữ nhật, các dạng toán về phân số… baì giảng từ dạng căn bản đến nâng cao phù hợp cho nhiều đối tượng học sinh rất hay và hiệu quả.

Toán lớp 4: 100 bài toán điển hình
 

Toán lớp 4: Phép trừ phân số.

Bài giảng về các phép trừ phân số với phân số, phân số với số tự nhiên hoặc số tự nhiên với phân số. Phép trừ phân số cũng như trong phép cộng, công việc quan trọng là phải qui đồng mẫu số nếu các phân số không cũng mẫu số, cách chọn đúng mẫu số phù hợp cũng là kỹ năng rất cần luyện tập.

Toán lớp 4: Phép trừ phân số.
 

Toán lớp 4: Nhân phân số.

Gồm các hướng dẫn về các phép tính: Nhân phân số với phân số, nhân phân số với số tự nhiên, nhân phân số với một tổng. Đây là những dạng toán căn bản và quan trọng trong chương trình toán lớp 4, và cơ sở để thực hiện những dạng toán khó hơn ở chương trình lớp trên.

nhânphanso
 
Có thể bạn chưa xem
Chương trình học