toán5

Video 11: Hướng dẫn cách viết số đo thời gian dưới dạng số thập phân

 19:42 13/06/2020

Để chuyển đổi một số đo thời gian sang một đơn vị thời gian khác, chúng ta nhân giá trị đó với 24 (nếu đổi từ ngày sang giờ), nhân với 60 (nếu đổi từ giờ sang phút hoặc từ phút sang giây). Dạng toán này đơn giản hơn so với việc đổi ngược lại.
Video này hướng dẫn các em thực hiện bài toán ngược đó một cách dễ dàng.

Video 10: Cộng số đo thời gian

Video 10: Cộng số đo thời gian

 20:09 03/06/2020

Cộng số đo thời gian cũng gần giống với cộng các số tự nhiên. Các em chỉ cần lưu ý: Nếu số giây lớn hơn 60 thì ta phải đổi ra phút. Nếu số phút lớn hơn 60 thì ta phải đổi ra giờ. Nếu số giờ lớn hơn 24 thì ta phải đổi ra ngày...

Video1: Bài giảng Giây và Thế Kỷ - Cách xác định năm thuộc thế kỷ nào?

Video1: Bài giảng Giây và Thế Kỷ - Cách xác định năm thuộc thế kỷ nào?

 08:53 11/08/2018

Video bài giảng giúp học sinh hiểu rõ khái niệm về đơn vị đo thời gian (Giây, phút, giờ, thế kỷ). Một thế kỷ có bao nhiêu năm? Một thế kỷ bắt đầu từ năm nào đến năm nào? Đăc biệt có 3 cách xác định một năm nào đó thuộc thế kỷ thứ mấy? Đây là phần kiến thức quan trọng áp dụng làm bài tập rất hay.

Bài 17: Tính vận tốc của 2 xe ngược chiều. Bài toán rất hay (Toán lớp 5)

Bài 17: Tính vận tốc của 2 xe ngược chiều. Bài toán rất hay (Toán lớp 5)

 15:13 05/05/2017

Tính vận tốc của mỗi vật trong bài toán chuyển động ngược chiều, khi biết thời điểm gặp nhau của hai vật. Dạng toán này hay, khó và cũng có nhiều cách giải khác nhau. Bài toán rèn luyện cho học sinh tư duy, lý luận. Đây là kỹ năng quan trọng để học tốt môn toán.

Bài 16: Bài toán cực hay về Tính VẬN TỐC trong chuyển động ngược chiều (Toán lớp 5)

Bài 16: Bài toán cực hay về Tính VẬN TỐC trong chuyển động ngược chiều (Toán lớp 5)

 14:53 05/05/2017

Hai vật có cùng thời gian di chuyển, chúng đi ngược chiều và gặp nhau tại một thời điểm. Tính vận tốc của từng vật? Đây là dạng toán rất hay và khó, dạng toán này giúp các em tư duy và vận dụng nhiều kiến thức đã học các phần trước. Mời xem video hướng dẫn.

Chương trình học