T hanh02

Bài 2: Thực hành cộng, trừ trong phạm vi 100 (Toán lớp 1)

 16:19 08/06/2017

Mời các em tiếp tục thực hành các bài toán cộng, trừ trong phạm vi 100 của chương trình toán lớp 1.
Trang bài tập này gồm 12 bài toán. Mỗi bài toán, các em dùng chuột kéo các số màu xanh, bên dưới để điền kết quả.

T hanh01

Bài 1: Cách thực hiện phép cộng, trừ trong phạm vi 100 (Toán lớp 1)

 15:38 08/06/2017

Trang này gồm các bài toán cộng, trừ trong phạm vi 100 của chương trình Toán lớp 1.
Các em đọc kỹ các bài toán. Sau đó, dùng chuột kéo các số màu xanh, ở dưới để điền kết quả.

Chon02

Bài 9: Ôn luyện: So sánh lớn hơn, nhỏ hơn, bằng nhau (Toán lớp 1)

 09:34 30/05/2017

Mời các em tiếp tục thực hành các bài tập về dạng toán: Cho trước một bài toán, các em tính ra kết quả của nó. Sau đó chọn một bài toán khác có kết quả bằng với bài toán vừa tính và dùng chuột kéo bài toán được chọn vào ô hình chữ nhật bên phải bài toán vừa tính.

Chon01

Bài 8: Ôn luyện: So sánh lớn hơn, nhỏ hơn, bằng nhau (Toán lớp 1)

 21:42 29/05/2017

Dạng bài tập ở trang này như sau: Cho trước một bài toán. Các em tính ra kết quả của nó. Sau đó chọn một bài toán khác có kết quả bằng với bài toán vừa tính. Sau đó dùng chuột kéo bài toán được chọn vào ô hình chữ nhật bên phải bài toán vừa tính.

D S 04

Bài 4: Luyện giỏi dạng toán: Đúng ghi Đ, sai ghi S (Toán lớp 1)

 17:16 29/05/2017

Bài toán nào đúng? Bài toán nào sai? Các em dùng chuột kéo chữ "Đ" vào vòng tròn của bài toán đúng và kéo chữ "S" vào vòng tròn bài toán sai.
Cố gắng đọc kỹ từng bài toán để cho số lần sai ít nhất!

Chương trình học