Toan5 thu nho

Video 24: Giải các bài toán hay về số thập phân

 20:13 15/11/2019

Hướng dẫn giải một số bài toán hay về số thập phân có liên quan đến kiến thức Tìm 2 số

Video 20: Cách dễ nhất để viết số đo chiều dài dưới dạng số thập phân (Toán lớp 5)

Video 20: Cách dễ nhất để viết số đo chiều dài dưới dạng số thập phân (Toán lớp 5)

 14:51 25/07/2019

Để viết một số đo chiều dài dưới dạng số thập phân, chúng ra theo 2 bước sau:
1 - Viết số đo chiều dài đó dưới dạng một hỗn số có phần phân số là Phân Số Thập Phân.
2 - Viết hỗn số có phân số thập phân thành Số Thập Phân: Phần nguyên của hỗn số là phần nguyên của Số Thập Phân. Phần phân số thập phân là phần thập phân của số thập phân.

video12

Video 12: Toán lớp 5: Nhân và Chia các HỖN SỐ | Hiểu rõ 2 phép tính nhân và chia đối với các hỗn số

 16:14 07/07/2019

Khi nhân hoặc chia các hỗn số với nhau, ta đổi tất cả các hỗn số thành phân số rồi thực hiện các phép tính trên các phân số đã được chuyển đổi đó. Nếu kết quả là một phân số lớn hơn 1, chúng ta chuyển đổi phân số đó ra hỗn số trở lại.

video11

Video 11: Toán lớp 5: 2 phương pháp TRỪ HỖN SỐ| Trừ hỗn số giống cách trừ số tự nhiên.

 16:06 07/07/2019

Trừ hỗn số có thể thực hiện theo 2 phương pháp khác nhau:
- Đổi các hỗn số ra phân số rồi thực hiện phép trừ.
- Trừ phần nguyên với phân nguyên, phần phân số với phần phân số.

Video 10: Toán lớp 5: 2 Cách CỘNG HỖN SỐ học sinh lớp 5 cần nắm vững

Video 10: Toán lớp 5: 2 Cách CỘNG HỖN SỐ học sinh lớp 5 cần nắm vững

 15:59 07/07/2019

Cộng hỗn số liên quan đến kiến thức chuyển đổi hỗn số thành phân số hoặc ngược lại. Tuy nhiên có nhiều trường hợp không cần chuyển đổi như trên. Video sẽ hướng dẫn thêm một cách khác (cách 2), đây là cách không có trong chương trình nhưng khi nắm được phương pháp sẽ giúp các em biết tư duy, biến đổi và giải quyết nhiều bài toán cho những lớp sau.

Chương trình học