vitaminD3

Bài 8: Tính thể tích hình hộp chữ nhật - Bài toán tính thể tích nước đỗ vào bể (Toán lớp 5)

 10:50 21/04/2017

Những bài toán về tính thể tích hình hộp chữ nhật hoặc tính thể tích hình lập phương trong chương trình toán lớp 5 thường gắn liền với bài toán về tính thể tích nước.
Đây là bài toán điển hình về việc tính thể tích nước đổ vào một bể dạng hình hộp chữ nhật. Qua bài toán này, các em sẽ mắm bắt được cách giải những bài toán tính thể tích nước tương tự .

TG 1

Bài 1: Ngày, tháng, năm, thế kỷ, giờ, phút, giây, năm nhuận... (Toán lớp 5)

 16:10 22/04/2017

Tại sao một năm bình thường có 365 ngày? Trong khi đó, có những năm là 366 ngày.
Tại sao tháng 2 lại chỉ có 28 ngày hoặc 29 ngày?
Tại sao trên trái đất có ngày và đêm? Và tại sao mỗi ngày có 24 giờ?...
Video này sẽ giải thích cho các em tất cả các điều đó. Ngoài ra, các em còn hiểu được tất cả các đơn vị đo trong hệ thống đơn vị đo thời gian mà chúng ta đang sử dụng như: Ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây...

CN5

Bài 5: Tìm chiều dài hoặc chiều rộng theo TỶ SỐ - Tính chu vi diện tích? (04) (Toán lớp 4)

 06:38 24/05/2017

Biết số đo chiều dài hơn chiều rộng. Chiều rộng bằng một tỷ lệ nào đó so với chiều dài. Tìm chu vi, diện tích hình chữ nhật? Đây là dạng toán tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ, chiều dài và rộng chính là 2 số cần tìm.

Bài 3: Giải toán thể tích hình hộp chữ nhật và hình lập phương (Toán lớp 5)

Bài 3: Giải toán thể tích hình hộp chữ nhật và hình lập phương (Toán lớp 5)

 20:35 20/04/2017

Tính thể tích một vật rắn như một khối kim loại, được tính như thế nào? Khi giải các bài toán về thể tích, một lưu ý rất quan trọng là phải thống nhất các đơn vị dùng. Vi deo hướng dẫn giải bài toán cơ bản về tính thể tích một vật rắn.

tbc

Bài 8: Giải một số bài tập về đường tròn – Hình tròn

 14:37 19/01/2018

Trong chương trình toán về đường tròn – hình tròn, đề bài đôi khi không cho tính diện tích hình tròn hay đường tròn cụ thể, mà thường kết hợp với hình khác. Đây là những bài tập giúp năng cao tư duy hơn. Mời các em xem cách giải một số bài tập hay về đường tròn sau đây:

Chương trình học