Video hướng dẫn nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số (Toán lớp 3) - Đã xem: 2363

Video này hướng dẫn các em thực hiện phép nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số ở trang bài học bên dưới.
Việc thực hành những bài toán nhân này cực kỳ đơn giản. Yêu cầu duy nhất là các em học thuộc các bảng nhân từ nhân 2 đến nhân 9.  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học