Bài 1: Luyện tập nhân số có 4 chữ số với số có một chữ số (Toán lớp 3) - Đã xem: 3445

Trang này giúp các em luyện tập các bài toán Nhân Số Có 4 Chữ Số với Số Có Một Chữ Số trong chương trình toán lớp 3.
Để học được trang này, trước hết các em phải học thuộc các bảng nhân từ nhân 2 đến nhân 9 ở các bài học trước.  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học