Winword

Phần này bao gồm tất cả các kiến thức về chương trình Microsoft Word (Winword). Việc gõ các từ, các đoạn văn bản trong winword là việc ai cũng có thể làm được. Tuy nhiên, phần quan trọng nhất của Winword không phải là việc gõ chữ mà là việc Định Dạng (hay có thể nói là việc Xử Lý) những nội dung trong văn bản word.

Lần lượt đi từ bài 1 đến cuối cùng, các bạn sẽ được hướng dẫn một cách chi tiết, rõ ràng từ những thao tác, nhũng kiến thức cơ bản đến những thao tác xử lý nâng cao, phức tạp của một văn bản Word. Ngoài ra, việc sử dụng các công cộng hỗ trợ từ Word một cách thành thạo sẽ hỗ trợ chúng ta thực hiện được rất nhiều việc phức tạp mà những phần mềm khác khó (hoặc không thể) xử lý được.

Video 1: Giới thiệu về Winword. Các thao tác thường dùng trong Microsoft Word

Winword hay còn gọi là Microsoft Word là chương trình xử lý văn bản hay và độc đáo nhất thế giới hiện nay. Video này, giới thiệu tổng quát về Microsoft Word và những thao tác thường dùng nhất khi chúng ta làm việc với chương trình này.
Môn học nào, chương trình nào cũng bắt đầu từ bài đầu tiên. Bạn hãy tin tưởng rằng, chúng ta sẽ học được mọi thứ!

Bai1
 

Video 2: Cách gõ tiếng Việt trong Microsoft Word

Hướng dẫn cách gõ tiếng Việt trong Winword.
Bảng mã là gì? Chọn Font chữ phù hợp với bảng mã như thế nào? Chuyển đổi các bảng mã ra sao?...
Tất cả đều được giải thích cặn kẽ trong video này.

Bai2
 

Video 3: Từ (word) là gì? Câu (Sentence) là gì? Đoạn (Paragraph) là gì?

Winword định nghĩa như thế nào là một từ, một câu, một đoạn? Các yếu tố này có giống với cách định nghĩa một từ, một câu, một đoạn trong tiếng Việt hay tiếng Anh không?
Video này sẽ giải thích rõ ràng các khái niệm trên trong Winword.

Bai3
 

Video 4: Cách chọn nội dung trong văn bản Winword

Cách chọn một ký tự, chọn một từ, chọn một đoạn, chọn nhiều đoạn văn bản liên tục hoặc rời rạc một cách chuyên nghiệp bằng cách nào? Làm sao để chọn nội dung là một khối hình chữ nhật?
Định dạng một ký tự, một từ, một đoạn ra sao?...
Tất cả đều được hướng dẫn chi tiết trong video này.

Bai4
 

Video 5: Chọn các đối tượng, chọn nội dung có cùng định dạng

Chọn các đối tượng, ví dụ như hình ảnh, Word Art, Text box... bằng cách nào?
Nếu một văn bản có nhiều trang, bạn muốn chọn các đoạn văn bản CÓ CÙNG ĐỊNH DẠNG trong các trang đó, bạn phải làm sao?
Video này sẽ hướng dẫn rõ ràng, chi tiết tất cả các yêu cầu đó.

Bai5
 
Chương trình học