Video 1: Cách giải toán Trung Bình Cộng (Toán lớp 4).

Trung bình cộng là gì? Cách tìm trung bình cộng của nhiều số? Trung bình cộng và tổng khác nhau như thế nào? Kiến thức này sẽ được trình bày qua bài toán bằng sơ đồ trực quan, rất dễ hiểu. Mời các em xem video.

TB c ng  1
 

Video 2: Trung Bình Cộng - Công thức tính và cách giải (Toán lớp 4)

Tính trung bình cộng cần có tổng số và số các số hạng. Tùy theo từng bài toán mà ta có tổng số, số các số hạng khác nhau. Khi tính tổng số cần chú ý điều gì? Tính số các số hạng bao gồm những gì? Mời xem ví dụ và cách giải.

TB c ng  2
 

Video 3: Cách giải hay về bài toán tính Trung Bình Cộng (Toán lớp 4)

Tính trung bình cộng cần tìm 2 yếu tố: tổng số và số các số hạng. Để tìm 2 yếu tố này cần vận dụng nhiều kiến thức khác nhau. Bài toán tính trung bình cộng sau đây liên quan đến kiến thức về tỷ số, phân số. Mời xem cách giải.

TB c ng  3
 

Video 4: Chuyên đề hay về toán Trung Bình Cộng (Toán lớp 4)

Trung bình cộng của 3 số là 20. Khi thêm một số có giá trị 40 vào tổng trên. Tính trung bình cộng của 4 số. Để hiểu rõ giá trị trung bình của các số là gì? Mời xem cách giải trong video rất hay.

TB c ng  4
 

Video 5: Chuyên đề hay về toán Trung Bình Cộng (Toán lớp 4)

Việc xác định số các số hạng và tổng số không phải lúc nào cũng đơn giản. Nhận biết nhanh, tính toán đúng 2 yếu tố trên là yêu cầu cần thiết. Một ví dụ tính trung bình cần nhiều kỹ năng tính toán về phân số. Mời các em xem video.

TB c ng 5
 
Chương trình học