Bài 6: So sánh giá trị của biểu thức - Dạng nâng cao (Toán lớp 3)

Nhằm cũng cố, và nâng cao kỹ năng tính toán các dạng toán về biểu thức cho thành thạo. Video bài giảng hướng dẫn thêm cách giải nhiều ví dụ khó hơn về dạng so sánh các giá trị biểu thức, Mời các em xem bài giải.

Bài 6: So sánh giá trị của biểu thức - Dạng nâng cao (Toán lớp 3)
 
Chương trình học