Video 1: Bài giảng Cách Tìm số bị trừ, số trừ (Toán lớp 2) - Đã xem: 16240

Video hướng dẫn tìm số bị trừ, số trừ trong chương trình toán lớp 2.
Muốn tìm Số Bị Trừ, ta lấy Hiệu Số cộng Số Trừ.
Muốn tìm Số Trừ, ta lấy Số Bị Trừ trừ đi Hiệu Số.  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học