Video 2: Bài giảng Cách Tìm một số hạng trong một tổng (Toán lớp 2) - Đã xem: 12392

Video hướng dẫn Tìm một số hạng trong một tổng.
5 + X = 25
X = ?
Muốn tìm một số hạng ta lấy Tổng Số trừ số hạng đã biết.  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học