Bài 4: Luyện giỏi tìm số bị trừ, số trừ, số hạng (Toán lớp 2) - Đã xem: 20660

Thực hành dạng toán: Tìm số bị trừ, số trừ, số hạng trong chương trình Toán Lớp 2.
- Muốn tìm một Số Hạng, ta lấy Tổng Số trừ đi Số Hạng Đã Biết.
- Muốn tìm Số Bị Trừ, ta lấy Hiệu Số cộng với Số Trừ.
- Muốn tìm Số Trừ, ta lấy Số Bị Trừ trừ đi Hiệu Số.

 
  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học