Bài 3: Luyện tập tìm số bị trừ, số trừ, số hạng (Toán lớp 2) - Đã xem: 10925

- Muốn tìm một Số Hạng, ta lấy Tổng Số trừ đi Số Hạng Đã Biết.
- Muốn tìm Số Bị Trừ, ta lấy Hiệu Số cộng với Số Trừ.
- Muốn tìm Số Trừ, ta lấy Số Bị Trừ trừ đi Hiệu Số.  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học