Video 1: Bài giảng Cách Tìm số bị trừ, số trừ (Toán lớp 2)

Video hướng dẫn tìm số bị trừ, số trừ trong chương trình toán lớp 2.
Muốn tìm Số Bị Trừ, ta lấy Hiệu Số cộng Số Trừ.
Muốn tìm Số Trừ, ta lấy Số Bị Trừ trừ đi Hiệu Số.

xoai
 

Video 2: Bài giảng Cách Tìm một số hạng trong một tổng (Toán lớp 2)

Video hướng dẫn Tìm một số hạng trong một tổng.
5 + X = 25
X = ?
Muốn tìm một số hạng ta lấy Tổng Số trừ số hạng đã biết.

xoai
 

Bài 1: Thực hành tìm số bị trừ, số trừ, số hạng (Toán lớp 2)

Các dạng toán tìm Số Bị Trừ, Số Trừ và Số Hạng trong chương trình toán lớp 2 có nhiều em thực hiện chưa thành thạo. Đây không phải là dạng toán khó nhưng các em cảm thấy mới so với những gì đã học ở toán lớp 1. Những khái niệm và tên gọi các số trong một bài toán cụ thể có thể làm cho các em lẫn lộn.
Thực hiện các bài tập này nhiều lần sẽ giúp các em thành thạo với các dạng toán trên.

Bài 1: Thực hành tìm số bị trừ, số trừ, số hạng (Toán lớp 2)
 

Bài 2: Luyện tập tìm số bị trừ, số trừ, số hạng (Toán lớp 2)

Mời các em tiếp tục thực hành các bài toán "Tìm một số hạng trong một tổng", "Tìm số bị trừ" "Tìm số trừ" trong chương trình toán lớp 2.
Chương trình sẽ hướng dẫn từng bước thực hiện bài toán. Để điền đáp số cho bào toán, các em dùng chuột kéo các số màu vàng vào các ô theo yêu cầu.

Bài 2: Luyện tập tìm số bị trừ, số trừ, số hạng (Toán lớp 2)
 

Bài 3: Luyện tập tìm số bị trừ, số trừ, số hạng (Toán lớp 2)

- Muốn tìm một Số Hạng, ta lấy Tổng Số trừ đi Số Hạng Đã Biết.
- Muốn tìm Số Bị Trừ, ta lấy Hiệu Số cộng với Số Trừ.
- Muốn tìm Số Trừ, ta lấy Số Bị Trừ trừ đi Hiệu Số.

Bài 3: Luyện tập tìm số bị trừ, số trừ, số hạng (Toán lớp 2)
 
Chương trình học