Video 1: Cách giải toán:Tìm 2 số khi biết Tổng và Hiệu của nó (Toán lớp 4)

Có hai số chưa biết, chỉ biết được tổng số và hiệu số của chúng. Làm cách nào để tìm hai số đó ? Bài giảng trình bày hai công thức tìm hai số khi biết tổng hiệu.

2soT&H1
 

Video2: Giải toán Tìm 2 số khi biết TỔNG VÀ HIỆU của nó (01) (Toán lớp 4)

Minh họa bài toán bằng sơ đồ, là bước đầu tiên, nhưng rất quan trọng để giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu nói riêng, và các bài toán số học nói chung. Video hướng dẫn cách giải toán bằng sơ đồ, giúp các em dễ hiểu đề bài, làm toán nhanh hơn.

2soT&H2
 

Video 3: Giải toán Tìm 2 Số Khi Biết Tổng và Hiệu Của Nó (02) (Toán lớp 4)

Biết tổng tuổi hai cha con, Biết được số tuổi cha hơn con. Tìm tuổi của từng người? Đây là bài toán tính tuổi thường gặp . Mời các em xem video trình bày cách giải.

2soT&H3
 

Video 4: Luyện giỏi toán Tìm 2 Số Khi Biết Tổng và Hiệu Của Nó (03) (Toán lớp 4)

Chỉ biết được tổng hai số lẻ. Tìm hai số đó? Có thể tìm được không? Vậy còn một dữ liệu nữa là gì? Đây là bài toán tìm hai số khi biết tổng và....điều gì? Mời các em xem video bài giảng.

2soT&H4png
 

Video 5: Luyện giỏi toán Tìm 2 Số Khi Biết TỔNG và HIỆU Của Nó (04) (Toán lớp 4)

Một dạng toán khác tìm hai số khi biết tổng và hiệu, dạng này liên quan đến kiến thức về số trung bình cộng. Trung bình cộng có phải là tổng hai số hay không? Tìm tổng bằng cách nào? Bài giảng rất chi tiết trong video.

2soT&H5
 
Chương trình học