Bài 1: Bài giảng lý thuyết: Tìm 2 số khi biết Hiệu số và Tỉ số của chúng (Toán lớp 4)

Đây là video bài giảng lý thuyết. Mục đích giúp các em hiểu rõ bản chất các bước tìm 2 số khi biết được hiệu số và tỉ số của 2 số đó, tránh việc chỉ áp dụng công thức máy móc, không hiểu bài. Mời xem video bài giảng.

Hiêu ti (01)
 
Chương trình học