Bài 1: Bài giảng lý thuyết: Tìm 2 số khi biết Hiệu số và Tỉ số của chúng (Toán lớp 4)

Đây là video bài giảng lý thuyết. Mục đích giúp các em hiểu rõ bản chất các bước tìm 2 số khi biết được hiệu số và tỉ số của 2 số đó, tránh việc chỉ áp dụng công thức máy móc, không hiểu bài. Mời xem video bài giảng.

Hiêu ti (01)
 

Bài 2: Cách giải toán: Tìm 2 số khi biết Hiệu số và Tỉ số của chúng (Toán lớp 4)

Tuổi cha hơn con 35 tuổi. Biết rằng, tuổi con bằng 1/8 tuổi cha. Tính tuổi cha, tuổi con ? Video bài giải minh họa tuổi cha, tuổi con bằng sơ đồ đoạn thẳng , giúp thiết lập hiệu số, tỉ số rất dễ dàng. Tính tuổi cha, tuổi con rất đơn giản.

hieu t  02
 

Bài 3: Phương pháp hay Tìm 2 số khi biết Hiệu số và Tỉ số của chúng (Toán lớp 4)

Một bài toán tính tuổi mẹ, tuổi con. Dạng toán tìm 2 số khi biết hiệu tỉ, nhưng khó hơn ở phần tỉ số giữa tuổi mẹ và con không cho hiện tại, mà cho thời điểm sau 3 năm nữa. Bài toán như thế nào? Mời xem video bài giảng.

Hieu ti 03
 

Bài 4: Luyện giỏi toán Tìm 2 số khi biết Hiệu số và Tỉ số của chúng (Toán lớp 4)

Hiện nay cha hơn con 30 tuổi. Vậy hai năm trước cha hơn con bao nhiêu tuổi? Cách tính tuổi cha, tuổi con ở trường hợp này có khác không? Bài toán rất hay, cách giải rất chi tiết, mời xem video.

Hieu ti 04
 

Bài 5: Luyện giỏi toán Tìm 2 số khi biết Hiệu số và Tỉ số của chúng (Toán lớp 4)

Đến năm 2015 thì tuổi Huy bằng ¼ tuổi mẹ. Tính xem Huy sinh năm nào? Biết, mẹ sinh Huy năm 27 tuổi. Bài này sẽ tính tuổi Huy ở hiện tại hay năm 2015? Vì sao? Hiệu số tuổi mẹ và Huy là bao nhiêu? Mời xem cách phân tích bài toán.

Hieu  ti 05
 
Chương trình học