Bài 1: Tính Vận Tốc trong bài toán về Thời gian, Vận tốc, Quãng đường (Toán lớp 5)

Để giải các bài toán về vận tốc, thời gian (t) và quãng đường (S), trước hết cần phải hiểu rõ khái niệm về các yếu tố này. Video này giải thích rõ khái niệm về vận tốc, công thức tính vận tốc và mối liên hệ giữa vận tốc với 2 yếu tố thời gian và quãng đường.

Bài 1: Tính Vận Tốc trong bài toán về Thời gian, Vận tốc, Quãng đường  (Toán lớp 5)
 

Bài 2: Giải các bài toán về TÍNH VẬN TỐC (Toán lớp 5)

Video này, chúng ta bắt đầu giải một số bài toán mẫu về vận tốc trong bài toán tổng quát: Vận Tốc, Thời Gian và Quãng Đường.
Chắc chắn rằng, loạt video bài giải mẫu này sẽ giúp các em nắm vững cách giải các dạng toán liên quan đến vận tốc.

Bài 2: Giải các bài toán về TÍNH VẬN TỐC  (Toán lớp 5)
 

Bài 3: Giải các bài toán về Vận Tốc, Thời Gian và Quãng Đường (Toán lớp 5)

Dạng toán tính vận tốc rất đa dạng, trong mỗi bài toán đều có nhiều tình huống khác nhau, không đơn thuần chỉ áp dụng công thức lấy quãng đường (s) chia cho thời gian (t) là ra vận tốc. Video này hướng dẫn cách giải thêm nhiều bài toán tính vận tốc khác nhau.

Bài 3: Giải các bài toán về Vận Tốc, Thời Gian và Quãng Đường  (Toán lớp 5)
 

Bài 4: Tính QUÃNG ĐƯỜNG trong bài toán Thời Gian, Vận Tốc và Quãng đường (Toán lớp 5)

Tính quãng đường khi biết vận tốc và thời gian không khó. Tuy nhiên yếu tố thời gian không phải lúc nào cũng cho trước một cách dễ dàng, mà đòi hỏi cần phải hiểu rõ và biết cách tính toán, chuyển đổi để tìm ra lời giải chính xác. Video này cung cấp một số lưu ý quan trọng thường gặp trong bài toán tính quãng đường.

Bài 4: Tính QUÃNG ĐƯỜNG trong bài toán Thời Gian, Vận Tốc và Quãng đường  (Toán lớp 5)
 

Bài 5: Tính QUÃNG ĐƯỜNG trong bài toán Vận Tốc, Thời Gian và Quãng Đường (tt) (Toán lớp 5)

Một số bài toán có đơn vị đo của vận tốc là Km/giờ như thời gian được tính bằng phút. Cũng có một số bài toán khác, vận tốc có đơn vị đo là m/phút và thời gian được tính bằng giờ. Để giải những bài toán này, trước hết, các em cần chuyển đổi tất cả về cùng một đơn vị đo.
Video hướng dẫn cụ thể và chi tiết những trường hợp đổi đơn vị đo trong bài toán tính quãng đường, thời gian, vận tốc.

Bài 5: Tính QUÃNG ĐƯỜNG trong bài toán Vận Tốc, Thời Gian và Quãng Đường (tt) (Toán lớp 5)
 
Chương trình học