Bài 6: Giải toán Tính thể tích hình hộp chữ nhật bằng cách chia nhỏ hình đã cho (Toán lớp 5)

Giải toán Tính thể tích hình hộp chữ nhật bằng cách chia nhỏ hình đã cho.
Để tính thể tích của một hình, ta có thể chia hình đó thành nhiều hình nhỏ. Mỗi hình có dạng là một hình lập phương hoặc dạng của một hình hộp chữ nhật.
Thể tích của hình đã cho sẽ bằng TỔNG thể tích của các hình thành phần.

Bài 6: Giải toán Tính thể tích hình hộp chữ nhật bằng cách chia nhỏ hình đã cho (Toán lớp 5)
 

Bài 7: Giải toán tính thể tích hình lập phương và thể tích hình hộp chữ nhật (tiếp theo) (Toán lớp 5)

Những bài toán tính thể tích hình lập phương và hình hộp chữ nhật luôn luôn mang đến một số khó khăn nhất định đối với nhiều học sinh. Việc mô tả bài toán bằng hình ảnh cụ thể sẽ giúp các em rất nhiều để tìm ra lời giải của bài toán.
Loạt video này sẽ giúp các em dễ dàng thực hiện điều đó.

Bài 7: Giải toán tính thể tích hình lập phương và thể tích hình hộp chữ nhật (tiếp theo) (Toán lớp 5)
 

Bài 8: Tính thể tích hình hộp chữ nhật - Bài toán tính thể tích nước đỗ vào bể (Toán lớp 5)

Những bài toán về tính thể tích hình hộp chữ nhật hoặc tính thể tích hình lập phương trong chương trình toán lớp 5 thường gắn liền với bài toán về tính thể tích nước.
Đây là bài toán điển hình về việc tính thể tích nước đổ vào một bể dạng hình hộp chữ nhật. Qua bài toán này, các em sẽ mắm bắt được cách giải những bài toán tính thể tích nước tương tự .

Bài 8: Tính thể tích hình hộp chữ nhật - Bài toán tính thể tích nước đỗ vào bể (Toán lớp 5)
 
Chương trình học