Video 1: Thể tích là gì? Đơn vị đo thể tích (Toán lớp 5)

Thể tích là gì? Tìm hiểu hệ thống các đơn vị đo thể tích. Cách đổi các đơn vị đo thể tích? Đây là kiến thức ban đầu về các bài toán thể tích, nhưng rất quan trọng. Video trình bày rất rõ ràng những khái niệm này, mời các em xem video.

Video 1: Thể tích là gì? Đơn vị đo thể tích (Toán lớp 5)
 

Video 2: Thể tích hình hộp chữ nhật và hình lập phương (Toán lớp 5)

Thể tích hình hộp chữ nhật và hình lập phương khác nhau ở điểm nào? . Video hướng dẫn cách thiết lập công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật, và công thức tính thể tích hình lập phương.

Video 2: Thể tích hình hộp chữ nhật và hình lập phương (Toán lớp 5)
 

Video 3: Giải toán thể tích hình hộp chữ nhật và hình lập phương (Toán lớp 5)

Tính thể tích một vật rắn như một khối kim loại, được tính như thế nào? Khi giải các bài toán về thể tích, một lưu ý rất quan trọng là phải thống nhất các đơn vị dùng. Vi deo hướng dẫn giải bài toán cơ bản về tính thể tích một vật rắn.

Video 3: Giải toán thể tích hình hộp chữ nhật và hình lập phương (Toán lớp 5)
 

Video 4: Giải toán tính thể tích hình hộp chữ nhật (Toán lớp 5)

Nếu tính thể tích của một vật không phải là hình hộp chữ nhật, hoặc hình lập phương. Vật này có hình dạng bất kỳ như một viên đá cuội...làm cách nào tính thể tích của chúng? Video sẽ hướng dẫn giải dạng toán tính thể tích của một vật bất kỳ rất điển hình, mời các em xem video.

Video 4: Giải toán tính thể tích hình hộp chữ nhật (Toán lớp 5)
 

Video 5: Giải toán Tính thể tích hình lập phương, hình hộp chữ nhật (Toán lớp 5)

Thể tích của bể chứa và thể tích nước trong bể có khác nhau không? Đây là khái niệm và kiến thức rất quan trọng để giải các dạng toán thể tích. Tuy nhiên đôi khi học sinh cũng hay nhầm lẫn và chưa thật sự hiểu rõ. Video này hướng dẫn về đề cặp đến dạng toán này, mời các em theo dõi.

Video 5: Giải toán Tính thể tích hình lập phương, hình hộp chữ nhật (Toán lớp 5)
 
Chương trình học