Bài 4: Tập đếm đến 10 (Lớp lá) - Đã xem: 3742

Trang này luyện tập cho bé đếm số lượng các vật thể (số lượng đếm đến 10). Không giới hạn số lần luyện tập. Mỗi lần, chương trình tự động phát sinh một hình ảnh. Bé chọn một số bằng với số lượng quả mà hình ảnh hiển thị.

 
  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học