Video 20: Cách dễ nhất để viết số đo chiều dài dưới dạng số thập phân (Toán lớp 5) - Đã xem: 1936

Để viết một số đo chiều dài dưới dạng số thập phân, chúng ra theo 2 bước sau:
1 - Viết số đo chiều dài đó dưới dạng một hỗn số có phần phân số là Phân Số Thập Phân.
2 - Viết hỗn số có phân số thập phân thành Số Thập Phân: Phần nguyên của hỗn số là phần nguyên của Số Thập Phân. Phần phân số thập phân là phần thập phân của số thập phân.

Mời xem video hướng dẫn: 

 
  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học