Video 11: Cách tính Tỷ Số Phần Trăm của 2 Số dễ hiểu nhất - Đã xem: 426

Muốn tính tỷ số phần trăm của 2 số, ta lấy số thứ nhất CHIA cho số thứ hai.
Sau đó, lấy đến chữ số hàng trăm của kết quả trên ta sẽ được tỷ số phần trăm.

Mời xem video bên dưới: 

 
  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học