Video 3: Viết Số Đo Khối Lượng Dưới Dạng Số Thập Phân (cách 1) (Toán lớp 5) - Đã xem: 4111

Viết số đo khối lượng: Tấn, tạ, yến, kg, hg, dag, gam dưới dạng số thập phân giống như viết số do chiều dài. Các đơn vị này hơn kém nhau 10 lần. Chỉ cần chuyển sang phân số, rồi chuyển qua số thập phân một cách dễ dàng. Mời xem video hướng dẫn cách chuyển đổi.  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học