Video1: Khái niệm Số thập phân (Toán lớp 5)

Số thập phân là gì? Số thập phân và phân số có liên quan nhau như thế nào? Cách viết một số thập phân. Đây là kiến thức ban đầu về số thập phân rất quan trọng. Mời các em xem video.

vitaminD3
 

Video 2: Viết số đo chiều dài dưới dạng Số Thập Phân (cách 1) (Toán lớp 5)

Viết số đo chiều dài: km, hm, dam, m, dm, cm, mm dưới dạng số thập phân. Hay nói cách khác đổi các số đo này về dạng số thập phân, Cách thực hiện này như thế nào? Mời các em xem video hướng dẫn chi tiết các bước thực hiện.

vitaminD3
 

Video 3: Viết Số Đo Khối Lượng Dưới Dạng Số Thập Phân (cách 1) (Toán lớp 5)

Viết số đo khối lượng: Tấn, tạ, yến, kg, hg, dag, gam dưới dạng số thập phân giống như viết số do chiều dài. Các đơn vị này hơn kém nhau 10 lần. Chỉ cần chuyển sang phân số, rồi chuyển qua số thập phân một cách dễ dàng. Mời xem video hướng dẫn cách chuyển đổi.

vitaminD3
 

Video 4: Viết số đo chiều dài dưới dạng Số Thập Phân (Cách 2) (Toán lớp 5)

Có một cách khác để viết số đo chiều dài dưới dạng số thập phân nhanh và đơn giản hơn. Yêu cầu các em chỉ cần liệt kê đúng bảng đơn vị đo chiều dài trong bảng hệ thống, và lưu ý đặt dầu phẩy sau số có đơn vị cần đổi. Mời xem video hướng dẫn.

vitaminD3
 

Video 5: Viết Số Đo Khối Lượng Dưới Dạng Số Thập Phân (Cách 2) (Toán lớp 5)

Viết số đo khối lượng dưới dạng số thập phân có nhiều cách viết. Chỉ cần liệt kê tất cả các đơn vị đo khối lượng trong bảng hệ thống chính xác, lưu ý đặt đánh dấu phẩy sau số có đơn vị cần đổi. Video sẽ hướng dẫn rất một phương pháp đổi khác, hay, nhanh, đơn giản hơn.

vitaminE
 
Chương trình học