Bài 4: Luyện thành thạo: So sánh lớn hơn, nhỏ hơn, bằng nhau (Toán lớp 1) - Đã xem: 3151

5 - 2 ? 4
Trang này các em sẽ luyện tập các phép toán so sánh lớn hơn, nhỏ hơn, bằng nhau. Mỗi trang gồm nhiều bài toán. Các em đọc kỹ bài toán và kéo các phép tính so sánh >, <, = vào vị trí yêu cầu của mỗi bài toán.
Nếu làm sai, các em có thể thực hiện lại nhiều lần.  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học