Bài 2: So sánh lớn hơn, nhỏ hơn, bằng nhau (Toán lớp 1) - Đã xem: 5250

3 + 1 ? 5.
Đây là dạng toán khá khó. Các em cẩn thận tính toán kết quả và kéo các phép tính so sánh >, <, = vào vị trí yêu cầu của mỗi bài toán.
Nếu làm sai, các em có thể thực hiện lại nhiều lần.  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học