Bài 1: So sánh lớn hơn, nhỏ hơn, bằng nhau (Toán lớp 1) - Đã xem: 8888

Trang này các em sẽ luyện tập các phép toán so sánh lớn hơn, nhỏ hơn, bằng nhau. Mỗi trang gồm 10 bài toán. Các em đọc kỹ bài toán và kéo các phép tính so sánh >, <, = vào vị trí yêu cầu của mỗi bài toán.
Nếu làm sai, các em có thể thực hiện lại nhiều lần.

 

Mời các em thực hành: Bài 2: So sánh lớn hơn, nhỏ hơn, bằng nhau 

ss

 
  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học