Video 1: Bài giảng: So sánh số bé bằng 1 phần mấy số lớn (Toán lớp 3) - Đã xem: 3908

So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn, hay số lớn gấp mấy lần số bé? Là một khái niệm tương đối mới. Những khái niệm này sẽ được diễn giải bằng sơ đồ qua ví dụ rất rõ ràng, dễ hiểu. Mời các em xem video bài giảng.  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học